Nová zakázka

Vložte svou zakázku do našeho systému a máte jistotu, že se nic neztratí.

Nová zakázka

Zde vyplňte název výrobce (např. Nokia, Toshiba, Garmin atd.) a typ produktu (např. E52, G1300 atd.) Typové označení u mobilního telefonu naleznete většinou pod baterií, u ostatních zařízení na typovém štítku.

U mobilních telefonů tzv. IMEI, naleznete pod bateríí, nebo po zadání kódu z klávesnice *#06#. U ostatních zařízeních se nachází na typovém štítku, nejčastěji pod označením S/N, serial number atd.

Zde detailně popište závadu, za jakých okolností se projevuje, jak bylo se zařízením zacházeno (stalo se po pádu na zem, bylo zasaženo kapalinou, bylo v jiném servisu atd.) Pokud se jedná o úpravu zařízení (odblokování, aktualizace map atd) popište detailně, co požadujete se zařízením udělat. Čím více informací vyplníte, tím bude oprava/úprava jednodušší a usnadní to komunikaci

Vyplňte adresu, na kterou budete chtít zařízení zaslat zpět. V případě osobního vyzvednutí uvádějte adresu trvalého bydliště.