Hardware

Hardware představuje veškeré fyzicky existující technické vybavení. Specialuzuji se na opravu veškerého hardware u mobilních telefonů, GPS navigací, notebooků, tabletů, netbooků MP3 přehrávačů atd.

Ceny za servis se mohou lišit u jednotlivých servisů, nicméně je třeba brát v potaz kvalitu náhradních dílů, jejichž nabídka je skutečně široká a nákupní ceny se mohou lišit i o řády stokorun. Já pracuji buď s originálními díly, pokud jsou k dispozici. Nebo vysoce kvalitními náhradami (Hi Quality).

Používám výhradně spičkové vybavení a nářadí převážně od špičky na trhu v oblasti pájení firmy JBC.

Všechny opravené zařízení podléhají důkladné diagnostice, včetně měření hodnot podle servisních manuálů a následnému testu funkcí, které zákazník uvedl jako závadu.

V případě dodání náhradního dílu zákazníkem, nelze na náhradní díl poskytnout záruku a cena za provedenou práci se z pochopitelných důvodů platí bez ohledu na funkčnost dílu.

Mobilní telefony

- Výměna LCD displeje nebo panelu, flex kabelu, nabíjecího konektoru, systémového konektoru, konektoru sluchátek, reproduktoru, mikrofonu zvonítka (buzzeru), klávesnice, krytu, baterie (pokud není uživatelsky výměnná), dotykové vrstvy, sklíčka, digitizeru, UI desky klávesnice atd.

- Veškeré pájení horkým vzduchem, výměna BGA obvodů (napájecího obvodu, nabíjecího obvodu, procesoru, EMI filtru, SMD součástek (odporu, tranzistoru, kondenzátoru, cívky, diody), pájených mikrofonů, konektorů, patic atd.

- Oprava desky plošných spojů překlenováním, obnovení vodivé vrstvy, oprava po vniku kapaliny, vyčištění ultrazvukem, oživení baterie vybité na nula Voltů atd.